Svemirsko odijelo

Svemirsko odijelo je kompleksan i visoko specijaliziran komad opreme koji štiti astronaute od surove svemirske atmosfere i bez kojeg svemirske šetnje i istraživanja ne bi bili mogući. Ovisno o tipu i svrsi odijela, oni se mogu razlikovati, ali postoje neke osnovne komponente koje svako odijelo mora sadržavati.

Igra/ponavljanje – h5p element